Referenssejä

 • Julkaisukokonaisuudet

 • Julkaisu-
  kokonaisuudet

 • Laajoja julkaisukokonaisuuksia ja graafisia linjauksia: e2 Ajatuspaja (2007–jatkuu), sisäministeriö (2005–07), Suomen Turvakamera (2004), Vuosaaren satamahanke (2000–2002).
 • Verkkosivustot

 • Sivustosuunnittelu oli keskeinen osa palvelua toiminnan alkaessa 2000-luvun alussa. Loppuasiakkaina oli mm. Fortum ja Nokia Networks. Osaaminen on juuri päivitetty täydennyskoulutuksissa vuodesta 2012 alkaen. Ammattitutkintona rakennettiin ensin Teatteri Rollon uusi sivusto niin visuaaliselta kuin tekniseltäkin osuudeltaan v. 2013. Uusin opinnäyte on niin ikään itse koodattu responsiivinen sivusto Pookstaavi Markkinointiviestinnälle (julkaistu helmikuussa 2015). e2 Ajatuspajan sivusto uusittiin graafisen ilmeuudistuksen yhteydessä loppuvuonna 2014. Aiemmin on toteutunut mm. Metsäteollisuus ry:n yhteiskuntavaikuttamishankkeen sivusto Vaalipuu (2010–11).
 • Kirjat

 • Kirjasuunnittelukokemus kattaa mm. arvokkaita valokuvateoksia mm. I. K. Inhan tuotannosta, yritys-, henkilö- ja yhteisöhistoriikkeja, proosa- ja runoteoksia ja kirkollisia loistojulkaisuja. Pääasiakkaana vuodesta 2004 alkaen on ollut Maahenki.
 • Eduskunnan ulkoasiainvaliokunta

 • 2013
 • Valiokunnan julkaisulinjasta täysin poikkeava esite puun innovatiivisesta käytöstä tuote- ja materiaalikehityksessä. Esitteessä esitellään esimerkkejä suomalaisista tuotteista, joissa puuta on käytetty uudella tavalla.
 • Juha Sipilä

 • 2012
 • Keskustapuolueen puheenjohtajaehdokkaan voitokkaan kampanjan ulkoasu.
 • Metsäteollisuus ry

 • 2010
 • Metsäteollisuus ry:n yhteiskuntavaikuttamisen kampanjasivuston ulkoasu.
 • e2 Ajatuspaja

 • 2007–jatkuu
 • Kokonaisvaltainen visuaalisen viestinnän palvelu: kuvausten järjestäminen, viestinnällisten handshakereiden ideointi ja kustomointi, graafisen identiteetin ja nettisivuston uudistus 2014. Julkaisujen ja hankekampanjoiden graafiset ulkoasut ja toteutus.
 • Maahenki

 • 2004–jatkuu
 • Kokonaisvaltaista graafista suunnittelu- ja toteutuspalvelua nettikirjakaupan suunnittelusta messuosaston pystyttämiseen. Markkinointimateriaalien ja kirjojen suunnittelu ja toteutus. Kustantamon logon suunnittelu.
 • Sisäministeriö

 • 2005–2007
 • Uuden graafisen ulkoasun soveltaminen messuosastosta painotuotteisiin ja verkkosivustoon. Sidosryhmälehden, esitteiden ja vuosikertomuksien ulkoasulinjaus ja taitto. Sopimus kieltää työnäytteiden julkaisun – työnäytteet toimitetaan pyynnöstä.
 • Amiedu

 • 2004–2009
 • Suomen johtavan ammatillisen aikuiskouluttajan toimintakertomuksien suunnittelu graafisen ohjeistuksen rajoissa ja taitto. Koulutuskeskuksen ja sen ravintoloiden logojen suunnittelu. Kuvituksia.
 • Suomen Turvakamera

 • 2004
 • Videovalvontajärjestelmien maahantuojan markkinointimateriaalien ulkoasu-uudistus: tuoteluettelot, esitteet ja tuoteuutiset. Ulkoasusuunnitelma nettisivustoa varten.
 • Kreab

 • 2003–2004
 • Alihankkijana suunnittelutiimissä: pörssiyhtiöiden vuosikertomuksia (Sampo, Alma Media, Ilmarinen, Ahlström, Outokumpu) ja General Electricin ostotarjousesite omana toimeksiantona.
 • Silva Clean

 • 2002–2004
 • Siivouspalveluyrityksen asiakaslehden perustaminen: ulkoasun suunnittelu, taitto ja kuvitus. Alihankintana Conexiolle.
 • CapMan

 • 2001
 • Pääomasijoittajan sidosryhmälehti pohjoismaiseen levitykseen. Ulkoasun uudistus, taitto ja kuvitus. Alihankintana nykyiselle Havas Worldwide Helsingille.
 • Done Solutions

 • 2001
 • Ohjelmistoyrityksen graafisen identiteetin uudistamistyöryhmän jäsen. Vuosikertomuksen ja yritysesitteen ulkoasusuunnittelu ja esitteen taitto.
 • Vuosaaren satamahanke

 • 2000–2002
 • Satamahankkeen tiedotusmateriaalin kokonaisilme ja toteutus: tiedotuslehti, www-sivut, esitteet ja kartat kotimaiseen ja ulkomaiseen levitykseen. Alihankintana PP-Viestinnälle.
 • TIEKE ry

 • 1999–2001
 • Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskuksen IT-palveluoppaiden ja suomalaista IT-alaa esittelevän kausijulkaisun ICT Cluster Review suunnittelu ja taitto. Julkaisu levisi Suomen ulkomaanlähetystöjen kautta laajasti maailmalle.
 • Nokia Networks

 • 2000
 • Intranet-sivuston graafinen ulkoasu alihankintana Identialle. Sopimus estää työnäytteen julkaisun.
 • Fortum

 • 2000
 • Energiayhtiön intranet-sivuston ulkoasu alihankintana Identialle. Sopimus estää työnäytteen julkaisun.