Missio

Asiakas on kokonaisuus

Kokonaisvaltainen vastuunotto asiakkaasta on suunnittelupalveluni peruspilari. Asiakkaitteni ja minun yhteinen näkemys on, että pitkäjänteinen yhteistyö tuottaa parhaan lisäarvon. Asiakasta kuuntelemalla ja kommunikoimalla yhteistyö on mukavaa ja tehokasta.

Olen useimpien asiakkaitteni luottograafikko. Luottamus on ansaittu paneutuvalla asenteella ja pitkät asiakassuhteet ovat sen paras näyttö: vanhin yhä aktiivinen asiakkuus juontuu kolmenkymmenen vuoden takaa.

Mitä graafikko tekee?

Ulkoasu on aina osa viestiä, oli sitten kyseessä pukeutuminen, presentaatio tai yritysjulkaisu. Ulkoasu viestii arvoistasi ja ominaisuuksistasi: oletko luotettava, laadukas, tekninen, pehmo, asiakeskeinen vai tunteisiin vetoava.

Graafikko antaa viestillesi ulkoasun. Jos viesti on tekstimuotoinen, on kirjasintyyppien valinta (typografia) ja tekstin visuaalinen muotoilu ensiarvoisen tärkeää viestin välittymiseksi. Vasta muotoilu tekee tekstistä luettavan, auttaa hahmottamaan viestin sisällön ja nostaa esiin haluttuja asioita.

Viestin muotoileminen paketiksi, joka kiinnittää kohderyhmän huomion ja johon kohderyhmä tarttuu, on se lisäarvo, jonka graafikko tarjoaa. Millainen paketti olisi toimivin? Onko sanallinen ilmaisu sittenkään paras tapa? Toimiiko kuvallinen ilmaisu paremmin? Graafikko voi kehittää sinulle idean, joka ei olisi tullut mieleesikään.

Juha

Tekijä

Juha Räty (TaM) on Taideteollisesta korkeakoulusta (nykyisin osa Aalto-yliopistoa) valmistunut, poikkeuksellisen monialainen ja kokenut suunnittelija. Kokemus kattaa muun muassa teatterivisualisoinnin ja kymmenen vuoden uran sisustusarkkitehtina, mikä tuo erityisosaamista esimerkiksi messu- ja kampanjasuunnitteluun ja kokonaiskonseptien luomiseen.

J-FORM on jo vuoden 2000 alusta alkaen palvellut graafisen suunnittelun studio. Asiakkaina on yrityksiä, yhteisöjä ja julkishallinnon toimijoita; toimialat ovat vaihdelleet teollisuuskoneista tanssiteatteriin ja pääomasijoittamisesta yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen.

J-FORM tmi • Y 1573547-2 • ALV-rekisteröity